Praktijk Omzien

voor geestelijke verzorging en pastorale begeleiding

Mijn naam is Timothy Alkema

Mijn naam is Timothy Alkema

vrijgevestigd geestelijk verzorger in Emmen

KVK-nummer: 83826653

 

OMZIEN
Omzien bestaat uit bezoeken, meeleven en helpen waar kan vanuit barmhartigheid. Omzien is compassie! Daarover heb ik het boek geschreven: Spiritueel leven door omzien. Spiritueel leven door omzien gaat over zorg voor eigen ziel en anderen. Het gaat om geven en ontvangen. Mijn boek is hier te koop.

WERKWIJZE
Geestelijke verzorging en pastorale begeleiding verleen ik aan de hand van het model voor existentiële zielzorg. Op die manier is er aandacht voor geloofs- en zingevingsvragen, (jo)uw levensverhaal en relaties. Met aandacht luister ik naar jouw verhaal door vragen te stellen en te praten over jouw kijk op het leven. In crisessituaties voelt het ik zich anders en wordt het zichzelf tot vraag. Wie ben ik nu ik ziek ben? Wat mag ik hopen nu ik ouder word? Wie ben ik nu mijn partner is overleden? Gaandeweg ontwikkel je antwoorden op die vragen. Dat schept ruimte om de balans op te maken, nieuwe zin en betekenis te ontdekken. Je komt weer in contact met jezelf, je komt weer op verhaal. 

COÖPERATIE NETWERK VOOR LEVENSVRAGEN
Voor geestelijke verzorging-thuis ben ik aangesloten bij Coöperatie Netwerk voor Levensvragen. 

WAT KOST GEESTELIJKE VERZORGING?
Een geestelijk verzorger wordt betaald uit de ‘Subsidieregeling gv-thuis’ van het ministerie van VWS. In de Regio’s Groningen en Drenthe-Steenwijkerland is er voor gekozen om maximaal vijf gesprekken (consulten) te vergoeden. De geestelijk verzorger dient zelf de rekening in bij NvL, een gesprek is dus kosteloos voor een inwoner. 
Tarieven voor pastorale begeleiding is naar vermogen.

DIENSTEN
Het NvL is onderdeel van een dekkend netwerk van geestelijke verzorging-thuis (gv-thuis) door heel Nederland. De regeling bekostigt:
  • consulten,
  • deelname aan een MDO,
  • het verzorgen van scholing.
Naast persoonlijke begeleiding ben ik beschikbaar voor het geven van trainingen (scholing) in geestelijke verzorging, zingevende gespreksvoering en existentiële zielzorg.

VOOR WIE?
Geestelijke verzorging is er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensvisie je ook hebt, ook als je die niet hebt. Gesprekken (c
onsulten) geestelijke verzorging-thuis zijn bedoeld voor a) mensen van 50 jaar of ouder en/of b) mensen in de palliatieve fase van hun ziekteproces (ongeacht leeftijd) en hun naaste familie. Persoonlijk begeleid ik mensen in de omgeving van Emmen. Zie website:
https://nvl.nu/timothy-alkema/

CONTACT

Je kunt contact met mij opnemen door de hieronder staande velden in te vullen of per mail via: t.alkema@nvl.nu of praktijkomzien@gmail.com  

Ik ga volgens de AVG richtlijnen vertrouwelijk om met de informatie die je deelt.