Praktijk Omzien

voor geestelijke verzorging en pastorale begeleiding

Mijn naam is Timothy Alkema

Mijn naam is Timothy Alkema

vrijgevestigd geestelijk verzorger

gevestigd in Emmen

Als geestelijk verzorger thuis werk ik in de regio Drenthe-Steenwijkerland. 

WAAR GAAT HET OVER?                                                                                                                  
Zin in het leven is net zo belangrijk als ademen of eten. Zin geeft grond onder je voeten en moed om moeilijke dingen te doen. Dat merk je als je 'de zin' kwijtraakt. Bijvoorbeeld door ziekte, onzekerheid, verlies, onmacht, gevoel van onveiligheid, relatieproblemen of levensvragen. Je verhaal lijkt niet meer te kloppen. Je vindt de aansluiting niet meer en het lijkt alsof je jezelf opnieuw moet uitvinden.

Geestelijke verzorging verleen ik vanuit het model van existentiële zielzorg. Op die manier is er aandacht voor geloofs- en zingevingsvragen, (jo)uw levensverhaal en relaties. Dat doe ik door aandachtig te luisteren naar je verhaal, door vragen te stellen en te praten over jouw kijk op het leven. Dat schept ruimte om de balans op te maken, nieuwe zin en betekenis te ontdekken. Gaandeweg ontwikkel je dat. Je komt weer in contact met jezelf, je komt weer op verhaal. 

VOOR WIE?                                                                                                                                        
Geestelijke verzorging is voor iedereen! Met mensen van 50 jaar of ouder en mensen in de palliatieve fase van hun ziekteproces (ongeacht leeftijd) en hun naaste familie kan ik kosteloos vijf gesprekken voeren als geestelijk verzorger van gv-thuis. 

KOSTEN

Als geestelijk verzorger hanteer ik de 'eenheidstarieven' van geestelijke verzorging-thuis in de regio Drenthe-Steenwijkerland. Tarieven voor pastorale begeleiding worden in onderling overleg vastgesteld.

 

Naast individuele begeleiding ben ik beschikbaar als (gast)docent bijvoorbeeld voor scholing in zingevende gespreksvoering en existentiële zielzorg. Voor moreel beraad ben ik ook benaderbaar.


Ik werk als zzp'er vanuit de Kleineondernemersregeling (KOR), daarom bereken ik geen btw. KVK-nummer: 83826653.


CONTACT

Je kunt contact met mij opnemen per mail via:  

praktijkomzien@gmail.com

t.alkema@gvthuis.nl

of door de hieronder staande velden in te vullen:


Ik ga volgens de AVG richtlijnen vertrouwelijk om met de informatie die je deelt.

Ik sta geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers.

Mijn bevoegdheid heb ik via de Raad voor Institutioneel-Niet-Gezonden Geestelijk Verzorgers.


VOOR MEER INFORMATIE                                                                                                        

https://gvthuis.nl/timothy-alkema/

Voor een uitgebreid profiel zie: LinkedIn.                                                                                        

Omzien is de rode draad in mijn levensvisie en loopbaan. Over mijn persoonlijk inspiratie kunt u lezen in deze brochure.